Saturday, June 18, 2011

Interfacing a DS18S20 with an AVR

This can be a complete project on its own - a simple DIY digital thermometer with LCD display and only a handful of parts - ATMEGA88, DS18S20 and only a resistor running off a regulated 5v supply.

Display type - LCD (can be 16x1, 16x2 or anything larger)
Controller: ATMEGA88
Programming Language: BASIC
Compiler: mikroBASIC PRO for AVR

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
program Temp_DS1820

'Microcontroller: ATmega88 (Atmel AVR)
'Programming Language: BASIC
'Compiler: mikroBASIC PRO for AVR v2.10
'Sensor: DS18S20
'Programmer: Syed Tahmid Mahbub

dim LCD_RS as sbit at PORTB2_bit
dim LCD_EN as sbit at PORTB3_bit
dim LCD_D4 as sbit at PORTB4_bit
dim LCD_D5 as sbit at PORTB5_bit
dim LCD_D6 as sbit at PORTB6_bit
dim LCD_D7 as sbit at PORTB7_bit

dim LCD_RS_Direction as sbit at DDB2_bit
dim LCD_EN_Direction as sbit at DDB3_bit
dim LCD_D4_Direction as sbit at DDB4_bit
dim LCD_D5_Direction as sbit at DDB5_bit
dim LCD_D6_Direction as sbit at DDB6_bit
dim LCD_D7_Direction as sbit at DDB7_bit


sub procedure ConversionDelay()
    delay_ms(800)
end sub

sub procedure StabilizeDelay()
    delay_ms(200)
end sub

dim Temperature as word
dim TempH as byte
dim TempL as byte
dim TLow as byte
dim vDisp as string[9]
dim DecimalPoint as byte

main:
     DDRC = $FE 'RC0 input for One-Wire
     LCD_Init()
     LCD_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF) 'LCD Cursor off
     LCD_Cmd(_LCD_CLEAR) 'Clear LCD
     StabilizeDelay() 'Wait for sensor and LCD to stabilize
     vDisp = "+124.5 'C"
     LCD_Out(1, 1, "Temp:")
     while true
         OW_Reset(PORTC, 0) 'Reset command to initialize One-Wire
         OW_Write(PORTC, 0, $CC) 'Skip ROM Command
         OW_Write(PORTC, 0, $44) 'Convert_T command
         ConversionDelay() 'Provide delay for conversion
         OW_Reset(PORTC, 0) 'Reset command to initialize One-Wire
         OW_Write(PORTC, 0, $CC) 'Skip ROM Command
         OW_Write(PORTC, 0, $BE) 'Read Scratchpad Command
         Temperature = OW_Read(PORTC, 0) 'Read Temperature low byte
         Temperature = Temperature + ((OW_Read(PORTC, 0)) << 8) 'Read Temperature high byte and convert low and high bytes to one 16-bit word
         TempH = Hi(Temperature) 'High 8 bits of Temperature
         TempL = Lo(Temperature) 'Low 8 bits of Temperature
         DecimalPoint = Temperature.B0 'Check if Temperature is integer or fractional
         if (Temperature and $8000) then 'If reading is negative
            vDisp[0] = "-"
            TempL = byte((not TempL + 1) >> 1)
         else 'If reading is positive
            vDisp[0] = "+"
            TempL = TempL >> 1 'Shift one position right (divide by 2) to get integer reading and get rid of decimal point
         end if
         vDisp[1] = TempL div 100 + 48 'Get hundreds and convert to ASCII
         vDisp[2] = (TempL div 10) mod 10 + 48 'Get tens and convert to ASCII
         vDisp[3] = TempL mod 10 + 48 'Get units and convert to ASCII
         if (DecimalPoint) then 'If reading is fractional, ie has 0.5 at end
            vDisp[5] = "5"
         else 'If reading is a whole number
            vDisp[5] = "0"
         end if
         LCD_Out(1, 8, vDisp) 'Show temperature
     wend
end.


Hex file + Schematic + Code freely available for download:
http://www.4shared.com/file/WMXzmmO5/DS1820_Temp_LCD.html

The code can be freely used and there is no copyright restrictions or anything as such. Only credit the author (me) where necessary. 

7 comments:

 1. Hi Tahmind
  thanks for the very useful info on avr timer use. Can you help with controlling a single stepper motor with ATMega128 and a gekodrive?
  I am having trouble getting it to run fast. I am using C but am quite new to avr. I need to run the stepper forward for a set number of steps (length) only. Many thanks.
  Richard (South Africa)

  ReplyDelete
 2. Which compiler are you using? Can I see the code you've done so far?

  ReplyDelete
 3. @Tahmid: Which schematic capture program are you using? I'm using Eagle 5.11.0 on Ubuntu 11.10.

  ReplyDelete
 4. I'm currently using Proteus in Windows.

  ReplyDelete
 5. http://www.4shared.com/file/WMXzmmO5/DS1820_Temp_LCD.html
  This link is not active.
  Can you share active link pleases.
  Best Regards
  Karanbir

  ReplyDelete

 6. hi dear its very nice and very helpful post for those who are new and thinking to start a blog site.Your posts are very helpful and creative. I have atlast opened a blog site being inspired from your articles clik here and see about inverter

  ReplyDelete
 7. Unë kurrë nuk kam parë një mrekulli si kjo në tërë jetën time, kam kërkuar një zgjidhje për të mbetur shtatzënë për më shumë se 8 vjet pas martesës, kam provuar gjithçka të mundshme, por asgjë nuk funksionoi derisa pashë një provë në internet se si Dr Fady ndihmoi shumë gra të merrnin. shtatzënë me magjinë e saj të fuqishme, shkrova dhe shpjegova situatën time, më premtoi se do të më ndihmonte dhe do të mbetem shtatzënë para 1 muaji, bëra gjithçka që më urdhëroi dhe shkova në spital për një mesazh dhe mjeku më konfirmoi që jam 5 vjeç ditë shtatzënë, deri tani kam sjellë në jetë djalin tim të pashëm, burri im tani është i lumtur dhe më jep gjithçka që kërkoj, falë Dr. Fady kontaktoni nëse keni nevojë për ndihmë.
  * Nëse dëshironi të mbeteni shtatzënë.
  * Nëse doni të ktheni të dashurin tuaj.
  * Nëse dëshironi të ndaloni abortin.
  * Nëse doni fuqi shpirtërore.
  * Nëse dëshironi të bëheni të famshëm.
  * Nëse dëshironi të kuroni ndonjë sëmundje. Si HIV/AIDS
  E.T.C.
  Email:drfady720@Gmail.com
  WhatsApp: +2349039422406

  ReplyDelete